Triển lãm

VMAXPOWER - TRIỂN LÃM

Kiểm tra chi tiết chương trình của chúng tôi

Tìm thông tin về lịch trình và địa điểm của chúng tôi, và chuẩn bị một chuyến thăm phù hợp.

Chương trình của chúng tôi đang chờ bạn

Thảo luận trực tiếp sẽ tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau của chúng ta.

Quan hệ đối tác lâu dài

Mối quan hệ đối tác luôn đến từ sự giao tiếp và đồng hành cùng bạn!

展会 -01

Triển lãm Quốc tế Năng lượng Mặt trời Việt Nam

Ngày triển lãm : 13-14 tháng 7 năm 2022.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số triển lãm: 1A01

Sevice Life của chúng tôi
Sức mạnh chính trực
Nhân tài
Những cộng sự của chúng ta

VMAXPOWERE XHIBITION MEMOIR

Đi với

Tìm kiếm bạn bè trong lĩnh vực cốt lõi của môi trường quang điện

Đã gặp bạn

Thật vinh dự khi được gặp bạn và tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi bắt tay bạn

Bạn bè tin tưởng lẫn nhau

Bạn là động lực của tôi trong đại dương xanh, và sự hợp tác rất dễ chịu


Hãy để lại lời nhắn